KAWASAKI VN900 C. TOUR

PERIODO NOLEGGIO MOTOPREZZO NOLEGGIO MOTO *
1 day85,00
2 days145,00
3 days190,00
weekend175,00
4 days240,00
5 days300,00
6 days350,00
7 days400,00
14 days690,00